Tietosuojaseloste sidosryhmille ja asiakkaille

Soveltamisala

Tässä asiakkaiden ja yrityksen muiden sidosryhmien tietosuojaselosteessa (”Sidosryhmäseloste”) kuvataan, miten Accountor kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavissa asiayhteyksissä:

 • palvelujen tuottaminen ja asiakashallinta;
 • hankinnat ja toimittajahallinta;
 • yhteistyöhankkeet ja sidosryhmien hallinta;
 • potentiaaliset asiakkaat ja niiden hallinta; sekä
 • Accountorin järjestämät tapahtumat ja niiden hallinta.

Luethan tämän Sidosryhmäselosteen ja Accountorin Yleisen Tietosuojaselosteen tarvittaessa huolellisesti läpi ennen kuin aloitat palveluidemme käytön tai ryhdyt liiketoimiin kanssamme.

 

Henkilötietojen kerääminen

Voimme kerätä henkilötietoja usein tavoin. Ensisijaisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • olet antanut meille, kun viestit tai asioit kanssamme, esimerkiksi kun ostat palveluitamme, tarjoat meille palveluita, annat yhteystietosi Accountorin edustajille, vierailet toimipisteissämme tai ilmoittaudut Accountorin järjestämään tapahtumaan;
 • jotka syntyvät, kun käytät palveluitamme, kirjaudut sisään palveluihimme tai osallistut Accountorin järjestämään tapahtumaan; ja
 • saadaan muilta Accountor –konserniin kuuluvilta yrityksiltä, julkisista lähteistä tai kolmansien osapuolien kautta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, kuten tiedot, jotka saadaan edustamaltasi yritykseltä, kaupparekisteristä, tai yritystietojärjestelmästä.

Voimme yhdistellä sinua koskevia henkilötietoja, kuten julkisista lähteistä saatuja tietoja ja eri asiointiyhteyksissä, kuten palveluiden tuottamisen tai tapahtumien yhteydessä, saatuja tietoja.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta kieltäytyminen saattaa vaikeuttaa tai estää meitä asioimasta sinun, tai edustamasi yrityksen, kanssa tai toteuttamasta tiettyjä pyytämiäsi toimintoja.

Henkilötietoryhmät

Keräämme ja käsittelemme seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, titteli ja yhteys edustamaasi yritykseen sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero) ja asiointikieli.
 • Asiointisuhdettamme koskevat tiedot, kuten palvelu- ja tilaustiedot, maksutiedot, laskutustiedot tai vierailua koskevat tiedot, kuten ajoneuvon rekisterinumero.
 • Markkinointi- ja viestintätiedot, kuten mieltymykset ja markkinointiluvat tai -kiellot.
 • Viestintäsi ja siihen liittyvät tiedot, kuten kirjeenvaihto, palvelupyynnöt, puhelutallenteet, osallistumiset järjestämiimme tapahtumiin sekä yksilön oikeuksien käyttöä koskevat tiedot.
 • Palvelutiedot, kuten palveluiden tuottamisen yhteydessä syntyvät henkilötiedot, joita ovat mm. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistetiedot ja palveluiden käyttö- ja kirjautumistiedot.
 • Projektitiedot, kuten resursointi, toimeksiannot ja tuntikirjaukset.
 • Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Sellaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä luonnollisia henkilöitä, voidaan kerätä ja käyttää mihin tahansa tarkoitukseen. Tällaisia tietoja ovat tilastolliset tai demografiatiedot, joita kerätään esimerkiksi palveluiden tuottamisen tai Accountorin järjestämien tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia liiketoimintamme harjoittamiseen, asiointisuhteiden hallinnoimiseksi tai muihin asiaankuuluviin toiminnallisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyn niiden anonymisoimiseksi.

Henkilötietojasi käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

1. MYYNTI JA ASIAKASSUHTEEN HALLINTA

Käsittelemme henkilötietojasi palveluiden myyntiin sekä meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, välisen asiakassuhteen hoitamiseen. Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa asiakastuki, laskutus, raportointi ja sopimusasiat. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme palvella sinua valintojesi perusteella ja parantaa asiakaskokemustasi.

2. HANKINNAT JA LIIKESUHTEEN HALLINTA

Voimme käsitellä henkilötietojasi palveluiden hankinnan yhteydessä hallitaksemme meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, välistä liikesuhdetta ja siihen liittyvää asiointia. Tähän toimintaan kuuluu muun muassa laskutuksen, raportoinnin ja sopimusten hallinta. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti.

3. PALVELUIDEN TUOTTAMINEN

Voimme käsitellä henkilötietojasi palveluiden tuottamisen yhteydessä tarjotaksemme ja toimittaaksemme palveluita sinulle tai edustamallesi yritykselle sekä hallitaksemme projektejamme ja operatiivista toimintaamme. Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa asiakastuki, vikojen korjaus, laskutus, raportointi ja sopimusasiat. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme järjestää palveluidemme tuottaminen, projektit, toimitukset ja operatiivinen toimintamme tehokkaasti.

4. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA NIIHIN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA

Voimme käsitellä henkilötietoja markkinointia varten ja kertoaksemme sinulle Accountorin tarjoamista palveluista tai Accountorista yrityksenä. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös markkinatutkimuksiin ja asiakaskyselyihin. Lisäksi henkilötietojasi voidaan käyttää analytiikkaa varten, jotta voimme kehittää ja parantaa asiakaskokemusta, omaa toimintaamme tai kumppaniemme toimintaa. Voimme yhdistellä sinua koskevia tietoja, joita olemme saaneet julkisista lähteistä ja erilaisista asiointiyhteyksistä. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada asiaankuuluvaa tietoa voidaksemme ymmärtää paremmin sidosryhmiämme, kuten asiakkaitamme, sekä markkinoida ja kehittää merkityksellisiä palveluita.

Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointiin (ks. Yleisen Tietosuojaselosteen kohta ”Sinun oikeutesi”).

5. PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN, TIETOTURVALLISUUS JA SISÄINEN RAPORTOINTI

Henkilötietoja voidaan käsitellä palveluidemme laadun parantamiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä palveluiden ja toimintamme kehittämiseksi. Voimme myös käsitellä henkilötietoja laatiaksemme sisäisiä raportteja liiketoiminnan johtamista varten. Näissä tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti ja varmistaa palveluidemme riittävä tietoturvan taso sekä käsitellä liiketoiminnan harjoittamiseksi, edistämiseksi ja kehittämiseksi tarpeellista informaatiota.

6. OIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖN PANEMINEN JA LAKIEN NOUDATTAMINEN

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös väärinkäytösten selvittämiseksi, oikeuksiemme suojelemiseksi, puolustamiseksi tai täytäntöön panemiseksi erilaisia viranomaismenettelyitä tai riitatilanteista varten esimerkiksi palveluiden virheettömän toiminnan osoittamiseksi tai oikeusvaateisiin vastaamiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme lakiin perustuvat velvollisuutemme, kuten vastataksemme viranomaisten (esim. veroviranomaisen) pyyntöihin.

7. MUUT TARKOITUKSET, JOIHIN OLET SUOSTUNUT

Voimme käsitellä henkilötietoja myös muuhun, yhteen tai useampaan nimenomaiseen, tarkoitukseen, jos olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

Markkinointiviestintä

Lähetämme sähköpostitse mainosviestejä, jotka yleensä sisältävät teknologiaa (verkkojäljitteitä, evästeitä tms.). Niiden avulla saamme tietää, mitä viestille teet ja mitä linkkejä mahdollisesti klikkaat. Kun seuraat lähettämässämme markkinointiviestissä olevaa linkkiä, käytämme evästettä kirjaamaan, mitä sivuja katsot ja mitä sisältöjä lataat Verkkosivuiltamme.

Voit itse määrätä henkilötietojesi käsittelystä markkinointitarkoituksiin. Voit pyytää Accountoria milloin tahansa lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen klikkaamalla kaikissa tällaisissa viesteissä olevaa lopetuslinkkiä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@accountor.com. Tässä tapauksessa säilytämme vähimmäismäärän henkilötietojasi pystyäksemme noudattamaan antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Huomaathan, että vaikka pyytäisit suoramarkkinoinnin lopettamista, meidän on ehkä joissakin tapauksissa oltava sinuun yhteydessä muista syistä, joihin liittyen henkilötietojasi käsitellään, kuten esimerkiksi palveluiden toimittamiseen liittyen.

Muutokset Sidosryhmäselosteeseen

Voimme päivittää tätä Sidosryhmäselostetta tarvittaessa, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyssä muuttuneiden toimintatapojen kuvaamiseksi. Tämä Sidosryhmäseloste on päivitetty viimeksi 14.9.2020.

Takaisin ylös