Ratkaisutuki

Asiakas voi Mepco-ratkaisuun liittyvien jatkuvien palveluiden puitteissa varata resursseja (1-6  htp kuukaudessa) toimittajalta laajennettuun käyttötukeen eli Ratkaisutukeen.  

Ratkaisutuki on käyttötuen laajennus, joka kattaa: 

 • Nimetyn asiantuntijan toimittajan puolelta asiakkaan käyttöön
 • Ohjelmiston häiriötilanteiden selvittämisen
 • Kasvokkain tai puhelimitse tapahtuvan konsultoinnin, esimerkiksi järjestelmän käytön tehostamisen tai uusien käyttäjien kouluttamisen nimetyn asiantuntijan toimesta 
 • Etäyhteyden avulla tapahtuvan neuvonnan ja konsultoinnin, esimerkiksi lisäraporttien teon 
 • Seurantapalaverit sovituin väliajoin 

  Ratkaisutuki ei vaadi erillistä käyttöönottovaihetta vaan on laajennettavissa käyttöön heti sopimuksen jälkeen. 

  Tilaa konsultti avuksesi asiakasportaalimme kautta!

   

  ”Ratkaisutuki on edesauttanut kehityksen eteenpäin viemistä ja prosessien yhtenäistämistä”

  Ratkaisutuki teki Mehiläisen palkkahallinnon arjesta helppoa – lue asiakastarina

  Henkilöstöhallinto

  Henkilöstöhallinto

  Mepco

  Mepco

  Palkkahallinto

  Palkkahallinto

  Tilitoimistoille

  Tilitoimistoille

  Tukipalvelut

  Tukipalvelut

  Ratkaisutuesta saat konsultin apua vaativissa Mepcon ylläpito- ja jatkokehitysprojekteissa.